Jmenování pomocného vikáře a generálního vikáře

Jmenování pomocného vikáře a generálního vikáře

Prelát Opus Dei jmenoval Mons. Fernanda Ocárize pomocným vikářem a Mons. Mariana Fazia novým generálním vikářem Prelatury Opus Dei.

Od preláta

Dopis od preláta (leden 2015)

Dopis od preláta (leden 2015)

„Ježíš, Maria a Josef, ať stále zůstávám s těmito třemi.“ Říká prelát slovy svatého Josemaríi v dopise z ledna, kde klade zvláštní důraz na mariánský rok za rodiny, který právě začal.

KRÁTKÁ VIDEA O DONU ÁLVAROVI

Radost

S Bohem se životu otevírají nové, netušené horizonty, říká v...

VIDEA O KŘESŤANSKÉM ŽIVOTĚ