Jmenování pomocného vikáře a generálního vikáře

Jmenování pomocného vikáře a generálního vikáře

Prelát Opus Dei jmenoval Mons. Fernanda Ocárize pomocným vikářem a Mons. Mariana Fazia novým generálním vikářem Prelatury Opus Dei.

Jak to všechno začalo

Osobní svědectví
Jak to všechno začalo

Stalo se to tým způsobem, jakým se to stalo, a zkrátka Bůh si mě tak nějak našel, aniž já bych vlastně věděla co hledám. Ale našel si mě On. A tak...

KRÁTKÁ VIDEA O DONU ÁLVAROVI

Od preláta

Dopis od preláta (10. prosince 2014)

Dopis preláta, který napsal věřícím Opus Dei o jmenování nového pomocného a generálního vikáře Prelatury.

VIDEA O KŘESŤANSKÉM ŽIVOTĚ